V dnešním světě plném technologií najdeme opravdu zajímavé způsoby, jak zlepšit téměř cokoliv. Jedním takovým způsobem je i agrovoltaika. Slibná nová technologie jak pro rostliny, tak pro naše životní prostředí. A jak přesně funguje? Jaké jsou výhody a nevýhody? A především, jak se dá využít při pěstování rostlin?

Fotka od 姜 姜 z Pixabay 

Agrovoltaika obecně

Agrovoltaika je nová technologie, která je vyvíjena s cílem pomoci zemědělcům zvýšit výnosy plodin a snížit náklady na energii. Tato technologie spočívá v instalaci fotovoltaických panelů na zemědělské budovy a využití vyrobené elektřiny k napájení zemědělských zařízení. 

Panely lze také použít k zajištění stínu pro plodiny a hospodářská zvířata a k vytváření příjmů z prodeje přebytečné elektřiny. A to vše s využitím fotovoltaiky a solárních panelů.

Hlavní výhody agrovoltaiky spočívají v tom, že může zemědělcům pomoci snížit náklady na energii, zvýšit výnosy plodin a generovat příjmy z prodeje přebytečné elektřiny. Tato technologie může také pomoci snížit množství vody spotřebované na zavlažování, protože panely mohou poskytovat stín pro plodiny a hospodářská zvířata.

Hlavní nevýhodou agrovoltaiky je, že počáteční investice může být velmi nákladná a technologie je stále v počáteční fázi vývoje. Existuje také omezený počet společností, které tuto službu nabízejí, a zatím není dostupná ve všech částech světa.

I přes tyto nevýhody je agrovoltaika slibnou novou technologií, která má potenciál pomoci zemědělcům zvýšit výnosy plodin, snížit náklady na energii a generovat příjmy z prodeje přebytečné elektřiny.

Principy agrovoltaiky

Agrovoltaické systémy mohou být navrženy různými způsoby, ale všechny zahrnují integraci solárních fotovoltaických panelů se zemědělstvím. Fotovoltaické panely stíní plodiny a vytvářejí mikroklima, které může zlepšit růst rostlin a výnosy. Kromě toho mohou panely vyrábět elektřinu, kterou lze použít k napájení zemědělských provozů nebo ji prodat zpět do sítě.

Výhod agrovoltaiky je celá řada. Již zmíněné stínění, které poskytují fotovoltaické panely, může snížit spotřebu vody v plodinách až o 50 % a zároveň snížit potřebu pesticidů a herbicidů. Mikroklima vytvořené panely může také prodloužit vegetační období a zlepšit výnosy plodin.

Kromě přínosů pro zemědělství mohou agrovoltaické systémy také pomoci kompenzovat uhlíkovou stopu. Fotovoltaické panely vyrábějí obnovitelnou energii, která může nahradit fosilní paliva, a díky zastínění panely může snížit množství energie potřebné k chlazení budov na farmě.

Významné jsou také ekonomické přínosy agrovoltaiky. Příjmy z prodeje elektřiny mohou kompenzovat náklady na fotovoltaické panely a zvýšené výnosy plodin mohou zemědělství finančně podpořit.

Problémy agrovoltaiky jsou především logistické. Fotovoltaické panely musí být pečlivě navrženy a instalovány tak, aby příliš nezastínily plodiny nebo nevytvářely příliš horké mikroklima. Kromě toho je třeba panely pravidelně čistit, aby se zachovala jejich účinnost.

Navzdory těmto problémům je agrovoltaika slibným řešením problémů spojených se změnou klimatu a nedostatkem potravin. Tato praxe má potenciál zvýšit výnosy plodin, kompenzovat uhlíkovou stopu farmy a přinést zemědělcům příjmy.

Kde se může agrovoltaika využít?

Je mnoho míst, kde najde agrovoltaika své uplatnění. V Česku především na polích, kde  ideální mezi panely je třeba špenát nebo oblíbené brambory. Dále také na pastvinách. Mezi panely se mohou spokojeně pást různé druhy hospodářských zvířat.

Tip: Víte, jak pěstovat potraviny i ve svém bytě? 

Ale své uplatnění najde také na loukách, kde díky vhodnému mikroklimatu se v půdě daří více druhům rostlin a louka bude rozmanitější než kdy předtím. Na území České republiky se prozatím o výhodách této nové technologie panelů mnoho neví. 

V současné době se v Německu či Rakousku tento segment výrazně rozrostl a vznikají zde instalace o několika desítkách instalovaných megawattů.

Legislativa

Foto Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Nicméně nic není tak jednoduché a mezi hlavní nevýhody, které momentálně rozvoj agrovoltaiky brzdí jsou především velmi vysoké počáteční náklady. Dále budování agrovoltaických systémů brzdí zejména nedořešený legislativní rámec.

Fotovoltaické systémy musí splnit přísné podmínky ochrany půdy definované zákonem. Ministerstvo životního prostředí proto usilovně pracuje na přípravě novely zákona. Pomocí této novely by se do budoucna snížily náklady na celkovou investici, a navíc by se mohly využívat dotace na fotovoltaiku, což by pomohlo k většímu rozvoji agrovoltaiky.

Solární zahrady 

Solární zahrady jsou v posledních letech stále populárnější a je to způsob, jak mohou lidé využívat solární energii, aniž by museli instalovat panely na vlastní pozemek. Solární zahrady přinášejí řadu výhod, a to jak pro jednotlivce, tak pro širší komunitu.

Solární zahrady poskytují lidem možnost ušetřit peníze za elektřinu tím, že využívají bezplatnou a obnovitelnou energii ze slunce. Umožňují také lidem podpořit přechod na nízkouhlíkové hospodářství, což je nezbytné pro boj proti změně klimatu.

Právě tyto menší či větší pobytové louky plné květin najdeme na solárních zahradách. Taktéž i divoké nebo dokonce planě rostoucích rostliny.

Tyto fotovoltaické panely sice zmírňují oslnění slunečními paprsky, ale nemusíte mít strach, že by zároveň bránily průniku světla. Rostliny pak obohacují prostor tím, že se stávají domovem a potravou pro mnoho druhů hmyzu, především stojí za zmínku ohrožené druhy, jako jsou motýli nebo včely.

Na svém pozemku tak můžete vysadit různě barevné trvalky či traviny a zčásti tuto plochu pokryjete fotovoltaickými panely. Nosné sloupy jsou v takovém případě ukotveny v půdě pomocí tzv. betonových patek. Pro lepší estetičnost můžete spodní stranu panelů natřít například bílou barvou.

Solární terasy

 

I na terase lze zřídit solární zahradu, která bude plná travin a celoročně kvetoucích rostlin, víceméně stačí umístit například na střechu terasy fotovoltaické panely. Na tyto panely bude dopadat dešťová voda, která bude odváděna potrubím umístěným v rohových sloupech konstrukce do substrátu, a pomocí něhož budou napájeny rostliny na střeše. 

Takový střešní prostor naplňuje několik funkcí, poskytuje vám možnost odpočinku na čerstvém vzduchu a zlepšuje tak místní mikroklima. Dále prostor na terase čistí vzduch od CO2 a zajišťuje elektřinu z obnovitelného zdroje na solární pohon. 

Další skvělou výhodou je filtrace prachu z městské dopravy pomocí vysazených rostlin. Vzhledem k celkovému oteplování, zajišťuje tato konstrukce nižší teplotu v průměru zhruba 3 až 5 stupňů Celsia. Je to tedy i jedním z řešení, jak snižovat horoucí teplo v rozpálených městech během letních měsíců. 

Když si to shrneme fotovoltaické panely vytváří stín pro plodiny pěstované pod nimi v horkých letních měsících, chrání květy a plody před krupobitím a prudkým deštěm. Stejně tak vytvářejí dostatečnou ochranu před pozdními jarními mrazy, což je v českých podmínkách v posledních letech velký problém.

Tip: Znáte těchto 10 tipů, jak si zútulnit zahradní posezení s pomocí květin?

Nové přírůstky

Fotka od Albrecht Fietz z Pixabay 

Chcete svou solární zahradu obohatit o barvy? Květiny jsou skvělým způsobem, jak toho dosáhnout! Zde je několik tipů, jak pěstovat květiny v solárních zahradách:

 

  1. Vyberte si správné místo. Květiny potřebují ke svému růstu sluneční světlo, proto si na zahradě vyberte místo, na které dopadá přímý sluneční svit alespoň 6 hodin denně.

  2. Připravte půdu. Květiny potřebují ke svému růstu dobře propustnou půdu bohatou na živiny. Pokud si nejste jistí kvalitou své půdy, můžete si ji nechat otestovat v místní družstevní poradně.

  3. Vyberte správné rostliny. Pokud jde o solární zahrady, ne všechny květiny jsou stejné. Hledejte rostliny, které pocházejí z vaší oblasti a o kterých je známo, že jsou odolné vůči teplu a suchu.

  4. Zalévejte s rozumem. Příliš mnoho nebo příliš málo vody může květinám uškodit. Zalévejte hloubkově a méně často, abyste podpořili růst hlubokých kořenů.

  5. Hnojte střídmě. Přehnojování může ve skutečnosti způsobit více škody než užitku. Držte se lehkého hnojiva a aplikujte ho podle pokynů výrobce.

 

Tento způsob pěstování můžete využít pro klíčení a růst rostliny do stádia dospělosti, když už je květina více odolná. Následně ji můžete přesadit do pěkného květináče a nechat ji rozjasňovat váš balkon, terasu nebo parapet. Samozřejmě to jde i naopak - klíčení v květináči, další růst v půdě.

 

Tip: Vyrobte si vlastní květináče s pomocí techniky decoupage.

 

S trochou péče a pozornosti můžete mít ve své solární zahradě krásné a živé květiny. Doufejme tedy, že v následujících letech se dočkáme rozmachu agrovoltaiky i my v České republice. 


Daniela Vaková, SEO, Optimalizace webu pro vyhledávače